Dane adresowe placówki

Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka
Osiedle Północ 8
64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881985398
REGON: 301614195

Tel: 614423563
e-mail: sekretariat@przedszkole4-nt.pl

Dyrektor:
mgr Joanna Krysztofek-Koprak

REKRUTACJA 2023

Zarządzenie i harmonogram rekrutacji.

Zarządzenie rekrutacja 2023

https://nabor.pcss.pl/nowytomysl
 
Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego: Jak wypełnić wniosek ?
 
1. Udajemy się na stronę nabor.pcss.pl/nowytomysl
2. Z listy dostępnych naborów wybieramy Przedszkole
3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie
4. Na następnej stronie przy pierwszym wypełnianiu wniosku wybieramy opcję Wypełnij podanie
5. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach Dane dziecka, Wybór preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria gminne.
6. W zakładce „Preferencje” możemy wybrać maksymalnie 3 przedszkola. Ich kolejność ma znaczenie podczas rekrutacji – na pierwszym miejscu wskazujemy placówkę, na której najbardziej nam zależy. Wyboru dokonujemy klikając na zielone ikonki z prawej strony nazwy przedszkola – po kliknięciu zmienia ona kolor na szary. Wybrane przedszkole pokazuje się nad listą. Chcąc zmienić kolejność korzystamy z niebieskich strzałek, a chcąc usunąć wybrane placówki klikamy na czerwony krzyżyk.
7. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz
8. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie
9. Dokument należy wydrukować, podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych lub/i przyjętych przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu,
10. Podpisane podanie wraz z załącznikami proszę dostarczyć TYLKO do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru,
11. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma identyfikator i hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
12. UWAGA: Dopiero po złożeniu podania w przedszkolu/szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.