Dane adresowe placówki

Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka
Osiedle Północ 8
64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881985398
REGON: 301614195

Tel: 614423563
e-mail: sekretariat@przedszkole4-nt.pl

Dyrektor:
mgr Joanna Krysztofek-Koprak

RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:

	* Przewodniczący - Kamila Mitek
	* Wiceprzewodniczący - Krystian Miłek
	* Skarbnik - Robert Świtalski
	* Sekretarz- Marta Roszak

Komisja Rewizyjna:

	* Agnieszka Frąckowiak
	* Roksana Kewler

Nazwa rachunku: Rada Rodziców Przedszkola Nr 4 im. Bolka i Lolka w
Nowym Tomyślu

Nr konta: 16 1240 6553 1111 0011 0227 0595

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 4 w Nowym Tomyślu